Utazási és részvételi díj visszatérítési szabályzat

A szabályzat célja:

A szabályzat célja, hogy érvényes és meghatározott keretek között kaphassanak AEGEE-Budapest tagjai az általuk részt vett események után visszatérítést.

 

A visszatérítés célja:

A visszatérítés célja, hogy AEGEE-Budapest tagjai motiváltak legyenek nemzetközi eseményre kiutazni és az összeszedett tudást átadni azoknak, akik nem volt lehetőségük részt venni a képzésben.

 

A szabályzat elemei:

Bármely AEGEE-Budapest tag jogosult pénzügyi visszatérítésre az alábbi feltételek szerint:

 • Az SzMSz érvényességi hatálya alapján (lásd lejjebb) részt vett nemzetközi vagy helyi eseményen, vagy helyi eseményen szervező volt,
 • A visszatérítés alapjául szolgáló esemény hozzájárul AEGEE-Budapest céljainak eléréséhez
 • Tárgyévben maximálisan 300€ visszatérítés igényelhető az SzMSz IV.1.f) pontja alapján,
 • Elkészítette írásos beszámolóját, amely a honlapon megjelenik és a féléven belül a heti gyűlések valamelyikén egy előadást vagy tréninget vagy prezentációt tartott (Formai követelmények alapján, lásd lejjebb)
 • Több résztvevő esetén csoportos írásos beszámoló​ és csoportos előadás vagy tréning vagy prezentáció tartása kötelező,
 • Valuta árfolyam esetén az irányadó árfolyam, amit a Pénzügyi Vezető a pénzügyi bizonylat napján érvényes árfolyammal számol át HUF-ra: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
 • A visszatérítés HUF-ban vagy EUR-ban kerül kifizetésre az igénylő bankszámlájára.

 

A visszatérítés érvényességi hatálya:

Az SzMSz alapján:

 • IV.2.a) AEGEE EPM,
 • IV.2.b) AEGEE AGORA,
 • IV.2.c) NWM és European School,
 • IV.2.d) Szakmai rendezvény esetén,
 • IV.3 Egyéb nemzetközi esemény esetén,
 • V.1.c) Hazai szakmai program esetén,
 • V.2.b) Kiemelt helyi esemény esetén.

 

A visszatérítés folyamata:

 • Elektronikusan kitöltötte a “Visszatérítési lap“-ot, amely összege az eredeti valutában van feltüntetve,
 • Kitöltötte az Online „Visszatérítési formot”,
 • A “Visszatérítési formhoz” csatolja az alátámasztó bizonylatokat (számla, blokk, részvételi díjat igazoló dokumentum, honlap mentett változata), ami az árat tartalmazza; az elektronikusan kitöltött “Visszatérítési lapot” és az írásos beszámolót,
 • Az elnökség dönt a visszatérítésről mértékéről,
 • A Pénzügyi Vezető átutalja a visszatérítés összegét.

 

Formai követelmények:

 • Írásos beszámoló esetén: minimum egy db A4-es oldalnyi szöveg, 1.5-ös sorközzel, 12-es betűmérettel, valamint 2 db kép mellékelve
 • Előadás vagy tréning vagy prezentáció esetén: minimum 10 perces

 

Visszatérítés alapja és összegei:

 • minden esetben az SzMSz irányadó pontjai szerint.

 

A visszatérítéshez tartozó határidők:

 • minden esetben az SzMSz irányadó pontjai szerint.

 

A szabályzat az alábbi linkre kattintva található meg: Visszatérítési szabályzat_végleges

 

A szabályzat hatályba lépési dátuma:

2018.06.14.