Erasmus+ – Youth Against Extremism and Radicalization

A „Youth Against Extremism and Radicalisation”, egy kétlépcsős nemzetközi ifjúsági csereprogram 35 fiatal 5 országból (Magyarország, Örményország, Grúzia, Törökország, Észtország) való bevonásával, akik eszközöket kapnak az extrémizmus és radikalizálódás elleni küzdelemhez. Az erőszakos szélsőségesség és a radikalizálódás a demokrácia és az emberi jogok megtagadását jelenti. Sajnos Európában és azon kívül is egyre több fiatal kerül szélsőséges mozgalmak vonzásába, miközben az identitásukat és a társadalmon belüli helyüket keresik. Sok fiatal kiszolgáltatottá válik az igazságtalanság érzete és a társadalmi kiszorítottságból fakadó frusztráció miatt, és ez növeli a hajlandóságukat, hogy szélsőséges, gyakran erőszakos csoportokhoz csatlakozzanak, akik egy látszólagos célt kínálnak számukra. Ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk fel a radikalizálódás és a szélsőséges mozgalmak ellen, több figyelmet kell fordítani a fiatalokat célzó megelőző intézkedésekre. A fiatalokat is bevonó tevékenységek kulcsfontosságúak ehhez, mivel itt ők saját történeteinken keresztül kapcsolódhatnak a kortársaikhoz.

Célok és célkitűzések: A „Youth Against Extremism and Radicalization” kétlépcsős ifjúsági csereprogram fő célja, hogy létrehozzon egy olyan színteret, ahol a fiatalok tisztázzák a radikalizálódás és a szélsőségesség fogalmait, megismerkednek azokkal a folyamatokkal és veszélyforrásokkal, amik szélsőségességhez vezetnek, és képesek lesznek hozzájárulni a szélsőségességellenes munkához egyénileg és csoportosan is, mind a saját közösségükben, mind menekült és bevándorló közösségek között. Egy út: két lépés! A program első része Örményországban kerül megrendezésre június 28. és július 7. között, ahol a résztvevők körüljárják a témát, annak kihívásait és lehetőségeit. Az első és a második rész között a résztvevők kutatásokat és megfigyeléseket végeznek a saját közösségeikben, hogy felmérjék a lehetőségeket a radikalizálódás és a szélsőségesség elleni fellépésre.  A csereprogram második része, amit Magyarországon rendeznek meg szeptember 11. és 18. között, összegzi a résztvevők saját közösségükben gyűjtött megfigyeléseit, inspirációit és tapasztalatait, és konkrét, az Erasmus+ programon belül megvalósítható, radikalizálódás- és szélsőségességellenes ifjúsági projekteket vázol fel.

 

Az első állomás célkitűzései:

Ifjúsági csereprogram Örményországban (2018. június 28. – július 7.)

– A radikalizálódás és a szélsőségesség fogalmának megismerése

– A radikalizálódás és a szélsőségesség kiváló okainak feltérképezése

– A jelenlegi helyzet és a fiatalokat érintő kockázatok elemzése, különösen a menekült és bevándorló státuszú fiatalok között

– Olyan európai értékek megismerése, mint a tolerancia, pluralizmus, diszkriminációellenesség, igazságosság, szolidaritás és demokrácia; valamint ezen értékek elfogadása és a fiatalok saját közösségeiben való terjesztése

– A magyarországi Ifjúsági Csereprogram témáinak és módszereinek kiválasztása

– A résztvevők csapatokba szervezése, akik kutatásokat és megfigyeléseket végeznek a saját közösségeikben, hogy felmérjék a lehetőségeket a radikalizálódás és a szélsőségesség elleni fellépésre

 

A második állomás célkitűzései:

Ifjúsági csereprogram Magyarországon (2018. szeptember 11-18.) – Lehetőséget biztosít gyakorlati elképzelések megosztásához a szélsőségesség elleni fellépésre

– A résztvevők saját közösségeikben gyűjtött megfigyeléseinek, inspirációinak, tapasztalatainak összegzése, és konkrét projektelképzelések felvázolása

– A résztvevők projektmanagementtel kapcsolatos készségeket és tudás sajátíthatnak el, amik segítségével minőségi ifjúsági projekteket valósíthatnak meg

– Az Erasmus+ program népszerűsítése és információterjesztés a fiatalok számára elérhető lehetőségekről

– Konkrét, az Erasmus+ programon belül megvalósítható projektek tervezése

– Tudás és készségek terjesztése a „Young People Against Radicalization and Extremism” című online kiadvány kidolgozása és publikálása által

 

A projekt az Erasmus+ program, az Európai Unió tagállamai és az Európai Bizottság céljait képviseli, célkitűzései közé tartozik a Framework for cooperation in education training (ET2020) teljeskörűbb kihasználása és európai értékeken alapuló tevékenységek fejlesztése. A projekt továbbá ennek az intézkedésnek a céljaihoz is kapcsolódik, mivel támogatja a befogadást és megoldást keres a radikalizálódás kiváltó okaira, amik a menekülteket és bevándorlókat fenyegetik, mindezt a ’European Agenda on Migration’ elvei mentén. További céljai közé tartozik a fiatalok készség- és kompetenciafejlesztésének támogatása, amik az interkulturális készségek és a más kultúrák és országok iránti érzékenység fejlődését szolgálják nemzetközi kapcsolatok építésén és aktív részvételen keresztül.

 

A programban részt vevő partnerek:

Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete (AEGEE-Budapest), Magyarország

“Youth Life” Educational NGO, Örményország

Active Youth Union, Grúzia

Uluslararasi Defne Gençlik Eğitim Derneği, Törökország

Mtü Sara, Észtország

 

A kettős ifjúsági csere időpontjai és helyszínei:

Tevékenység 1 – Ifjúsági csere, Yerevan, Örményország, 2018 június 28 – július 7.

Jelentkezés: https://goo.gl/forms/SkDH0Cy5mspP2ZLq2

Jelentkezési határidő: 2018.05.11, 12:00

 

Tevékenység 2 – Ifjúsági csere, Budapest, Magyarország, 2018 szeptember 11-18.

Jelentkezés: https://goo.gl/forms/PpURHGixM2P8bUV12

 

Kérdéseiteket és érdeklődéseteket az erasmusproject@aegee-budapest.hu e-amil címre várjuk.

 

Fordította:

Vass Eszter, önkéntes